Dokumentet

Buletini

Icon

Buletini 55:2020-21

Icon

Buletini 54:2020-21

Icon

Buletini 53:2020-21

Icon

Buletini 52:2020-21

Icon

Buletini 51:2020-21

Icon

Buletini 50:2020-21

Icon

Buletini 49:2020-21

Icon

Buletini 48:2020-21

Icon

Buletini 47:2020-21

Icon

Buletini 46:2020-21

Formularet

Icon

Formulari 3.1

Icon

Formulari 3

Icon

Formulari 21: Deklarata

Icon

Formulari 20: Ankesa

Icon

Formulari 2

Icon

Formulari 2

Icon

Formulari 19: Fletëparaqitje

Icon

Formulari 18: Paraqitja pa librezë-licencë

Icon

Formulari 17: Fletëparaqitja pa kontroll mjeksore

Icon

Formulari 10

Aktet normative

Icon

Statuti i FHK-së

Icon

Rregullorja mbi punën e Komisionit të Arbitrazhit të FHK-së

Icon

Rregullore mbi regjistrimin e klubeve, lojtarëve, statusi dhe transferi i tyre

Icon

Rregullore mbi punën e Komisionit për Mirënjohje, Shpërlbime dhe Dekorata dhe Kriteret për Zgjedhjen e Sportistve më të Mirë të Vitit

Icon

Rregullore e punës së Këshillit Mbikëqyrës

Icon

Rregullore e Punës së Bordit të FHK-së

Icon

Rregullore disiplinore e FHK-së

Icon

Rregullat e Lojës

Icon

Rregullorja e punës e këshillit të garave të FHK-së

Icon

Propozicionet e Kupës së Republikës së Kosovës edicioni 2020/21