Shtetësia
Vendlindja Liestal
Ditëlindja 14.07.1999
Mosha 21
Statistikat individuale
Pa informatë