Dokumentet

Buletini

Icon
Buletini 53:2020-21
Icon
Buletini 52:2020-21
Icon
Buletini 51:2020-21
Icon
Buletini 50:2020-21
Icon
Buletini 49:2020-21
Icon
Buletini 48:2020-21
Icon
Buletini 47:2020-21
Icon
Buletini 46:2020-21
Icon
Buletini 45:2020-21
Icon
Buletini 44:2020-21

Formularet

Icon
Formulari 3.2 Lista e personave zyrtarë të licencuar
Icon
Formulari 3.1 Licencimi i lojtarëve
Icon
Formulari 21: Deklarata
Icon
Formulari 20: Ankesa
Icon
Formulari 2
Icon
Formulari 19: Fletëparaqitje
Icon
Formulari 18: Paraqitja pa librezë-licencë
Icon
Formulari 17: Fletëparaqitja pa kontroll mjeksore
Icon
Formulari 10
Icon
Formulari 1

Aktet normative

Icon
Propozicionet e garave per grupmoshat e reja edicioni 2021/22
Icon
Propozicionet e garave per edicionin 2021/22
Icon
Organizimi i garave të hendbollit të Kosovës
Icon
FHK Udhëzues për masat parandaluese COVID-19