Dokumentet

Buletini

Icon
Buletini 51: 2021-22
Icon
Buletini 50: 2021-22
Icon
Buletini 49: 2021-22
Icon
Buletini 48: 2021-22
Icon
Buletini 47: 2021-22
Icon
Buletini 46: 2021-22
Icon
Buletini 45: 2021-22
Icon
Buletini 44: 2021-22
Icon
Buletini 43: 2021-22
Icon
Buletini 42: 2021-22

Formularet

Icon
Formulari 3.2 Lista e personave zyrtarë të licencuar
Icon
Formulari 3.1 Licencimi i lojtarëve
Icon
Formulari 21: Deklarata
Icon
Formulari 20: Ankesa
Icon
Formulari 2
Icon
Formulari 19: Fletëparaqitje
Icon
Formulari 18: Paraqitja pa librezë-licencë
Icon
Formulari 17: Fletëparaqitja pa kontroll mjeksore
Icon
Formulari 10
Icon
Formulari 1

Aktet normative

Icon
Propozicionet e garave per grupmoshat e reja edicioni 2022/23
Icon
Propozicionet e garave per edicionin 2022/23
Icon
Organizimi i garave të hendbollit të Kosovës
Icon
FHK Udhëzues për masat parandaluese COVID-19