Aktet normative

Icon
Statuti i FHK-së
Icon
Rregullorja mbi punën e Komisionit të Arbitrazhit të FHK-së
Icon
Rregullore mbi regjistrimin e klubeve, lojtarëve, statusi dhe transferi i tyre
Icon
Rregullore mbi punën e Komisionit për Mirënjohje, Shpërlbime dhe Dekorata dhe Kriteret për Zgjedhjen e Sportistve më të Mirë të Vitit
Icon
Rregullore e punës së Këshillit Mbikëqyrës
Icon
Rregullore e Punës së Bordit të FHK-së
Icon
Rregullore disiplinore e FHK-së
Icon
Rregullat e Lojës
Icon
Rregullorja e punës e këshillit të garave të FHK-së
Icon
Propozicionet e Kupës së Republikës së Kosovës edicioni 2020/21
Icon
Propozicionet e garave per grupmoshat e reja edicioni 2020/21
Icon
Propozicionet e garave per edicionin 2020/21
Icon
Organizimi i garave të hendbollit të Kosovës
Icon
FHK Udhëzues për masat parandaluese COVID-19