Formularet

Icon
Formulari 1
Icon
Formulari 10
Icon
Formulari 17: Fletëparaqitja pa kontroll mjeksore
Icon
Formulari 18: Paraqitja pa librezë-licencë
Icon
Formulari 19: Fletëparaqitje
Icon
Formulari 2
Icon
Formulari 20: Ankesa
Icon
Formulari 21: Deklarata
Icon
Formulari 3.1 Licencimi i lojtarëve
Icon
Formulari 3.2 Lista e personave zyrtarë të licencuar
Icon
Formulari 3
Icon
Formulari 4
Icon
Formulari 5.1
Icon
Formulari 5.2
Icon
Formulari 5 Fletëregjistrim
Icon
Formulari 6 Fletëlëshim
Icon
Formulari 7
Icon
Formulari 8
Icon
Formulari 9.1 Kontratë
Icon
Formulari 9 Kontratë