Aktet Noramtive të Shoqatës së Trajnerëve

Icon

Statuti i Shoqatës së Trajnerëve të Hendbollit të Kosovës

Icon

Rregullorja mbi punën e Kuvendit të Shoqatës së Trajnerëve

Icon

Rregullorja mbi kategorizimin e trajnerëve të Hendbollit

Icon

RINCK Convention manual

Icon

Formulari i regjistrimit të trajnerëve