Dokumentet

Buletini

Icon
Buletini 61: 2021-22
Icon
Buletini 60: 2021-22
Icon
Buletini 59: 2021-22
Icon
Buletini 58: 2021-22
Icon
Buletini 57: 2021-22
Icon
Buletini 56: 2021-22
Icon
Buletini 55: 2021-22
Icon
Buletini 54: 2021-22
Icon
Buletini 53: 2021-22
Icon
Buletini 52: 2021-22

Formularet

Icon
Formulari 9 Kontratë
Icon
Formulari 9.1 Kontratë
Icon
Formulari 8
Icon
Formulari 7
Icon
Formulari 6 Fletëlëshim
Icon
Formulari 5 Fletëregjistrim
Icon
Formulari 5.2
Icon
Formulari 5.1
Icon
Formulari 4
Icon
Formulari 3

Aktet normative

Icon
Statuti i FHK-së
Icon
Rregullorja mbi punën e Komisionit të Arbitrazhit të FHK-së
Icon
Rregullore mbi regjistrimin e klubeve, lojtarëve, statusi dhe transferi i tyre
Icon
Rregullore mbi punën e Komisionit për Mirënjohje, Shpërlbime dhe Dekorata dhe Kriteret për Zgjedhjen e Sportistve më të Mirë të Vitit
Icon
Rregullore e punës së Këshillit Mbikëqyrës
Icon
Rregullore e Punës së Bordit të FHK-së
Icon
Rregullore disiplinore e FHK-së
Icon
Rregullat e Lojës
Icon
Rregullorja e punës e këshillit të garave të FHK-së
Icon
Propozicionet e Kupës së Republikës së Kosovës edicioni 2021/22