Këshillat dhe komisionet

Këshilli Mbikëqyrës / Controllers

Destan Rukiqi

Kryetar/President

Ylli Pajaziti

Anëtar/Member

Rafet Ferizi 

Anëtar/Member

Këshilli Profesional / Methods Commissions

Jeton Havolli

Kryetare/President

Nazim Myrtaj

Anëtar/Member

Taip Ramadani

Anëtar/Member
Leonard CulaAnëtar/Member

Shqipe Bajçinca- Brestovci

Anëtar/Member

Këshilli i Garave / Court of Appeal

Edin Kolgeci

Kryetar/President

Besfort Jahja

Anëtar/Member

Arben Muqolli

Anëtar/Member

Komisioni Disiplinor / Disciplinary Commission

Berat Dana

Kryetar/President

Syria Shalqin

Anëtar/Member

Binak Gashi

Anëtar/Member

Komisioni për Regjistrim / Registrations Commission

Faruk Mujka

Kryetar/President

Arben Gashi

Anëtar/Member

Valbona Mehmeti

Anëtar/Member

Komisioni Arbitrar / Arbitrary Commission

Xhavit Morina

Kryetar/President

Arsim Halimi

Anëtar/Member

Skender Alija

Anëtar/Member

Komisioni për Akte Normative / Commission for Normative Acts

Fisnik Salihu

Kryetar/President

Ramadan Koro

Anëtar/Member


Anëtar/Member

Komisioni për Mirënjohje dhe Dekorata / Commission for Acknowledgement and Decorations

Edin Kolgeci

Kryetare/President

Fatmire Ferati

Anëtare/Member

Shemsa Sadiku

Anëtare/Member

Komisioni Shëndetësor / Medical Commission

Floren Kavaja

Kryetar/President

Granit Deva

Anëtar/Member

Erlinda Hakaj

Anëtar/Member