Këshillat dhe komisionet

Këshilli Profesional / Methods Commissions

Diellëza KelmendiKryetare/President
Nazim MyrtajAnëtar/Member

Shqipe Bajçinca Brestovci

Anëtar/Member
Leonard CulaAnëtar/Member
Fahredin HashaniAnëtar/Member

Këshilli Mbikëqyrës / Controllers

Destan Rukiqi

Kryetar/President

Ylli Pajaziti

Anëtar/Member

Rafet Ferizi 

Anëtar/Member

Këshilli i Garave / Court of Appeal

Enis Idrizi

Kryetar/President

Besfort Jahja

Anëtar/Member

Mustafa Aliu

Anëtar/Member

Komisioni Disiplinor / Disciplinary Commission

Binak Gashi

Kryetar/President

Skender Alija

Anëtar/Member

Ferat Basholli

Anëtar/Member

Komisioni për Regjistrim / Registrations Commission

Faruk Mujka

Kryetar/President

Arbër Gashi

Anëtar/Member

Valbona Mehmeti

Anëtar/Member

Komisioni Arbitrar / Arbitrary Commission

Faik Prekazi

Kryetar/President

Qemajl Dylatahu

Anëtar/Member

Afrim Qorolli

Anëtar/Member

Komisioni për Akte Normative / Commission for Normative Acts

Hasan Shala

Kryetar/President

Fisnik Salihu

Anëtar/Member

Krenar Çela

Anëtar/Member

Komisioni për Mirënjohje dhe Dekorata / Commission for Acknowledgement and Decorations

Muhamet Alaj

Kryetar/President

Izexhid Tusha

Anëtar/Member

Komisioni Shëndetësor / Medical Commission

Floren Kavaja

Kryetar/President

Basri Ibrahimi

Anëtar/Member

Mentor Basha

Anëtar/Member