Zyra e FHK-së

Federata e Hendbollit e Kosovës

Kosovo Handball Federation

House of Sport – Kati II nr. 15
Agim Ramadani nr.253
10000 Prishtina
Kosova

Tel: +383 38 248 759
Tel: +383 38 248 758
Mob: +383 45 262 625

Stafi ynë/Our staff

Izet Gjinovci

Sekretar i përgjithshëm

@: izet.gjinovci@kosovahnadball.info
T: +383 44 275 900

Valbona Mehmeti

Administratore teknike -financiare
@: valbona.mehmeti@kosovahandball.info
T: +383 44 175 644

Ronesa Ymeri

Administratore për marëdhënie ndërkombëtare
@: ronesa.ymeri@kosovahandball.info
T: +383 45 262 625

Muhamet Arifi

Administrator për gara
@: kg@kosovahandball.info
T: +383 44 508996

Istref Sadriu

Komisar i garave
@: kg@kosovahandball.info

T: +383 44 283 534

Fahredin Hashani

Komisar për vlerësimin e gjykimit

Kenan Sahiti

Ekonom