Zyra e FHK-së

Federata e Hendbollit e Kosovës

Kosovo Handball Federation

House of Sport – Kati II nr. 15
Agim Ramadani nr.253
10000 Prishtina
Kosova

Tel: +383 38 248 759
Tel: +383 38 248 758
Mob: +383 45 262 625

Stafi ynë/Our staff

Izet Gjinovci

Sekretar i përgjithshëm

Valbona Mehmeti

Administratore teknike -financiare

Ronesa Ymeri

Administratore për marëdhënie ndërkombëtare

Muhamet Arifi

Administrator për gara

Istref Sadriu

Komisar i garave

Fahredin Hashani

Komisar për vlerësimin e gjykimit

Kenan Sahiti

Ekonom