Shtetësia
Vendlindja Borken West F
Ditëlindja 15.07.2000
Mosha 20
Statistikat individuale
Pa informatë