Shtetësia
Ditëlindja 17.06.1997
Mosha 23
Statistikat individuale
Pa informatë