Shtetësia
Ditëlindja 22.02.1998
Mosha 23
Statistikat individuale
Pa informatë