Shtetësia
Ditëlindja 08.01.2001
Mosha 20
Statistikat individuale
Pa informatë