Shtetësia
Vendlindja Budisalc
Ditëlindja 11.08.2000
Mosha 20
Statistikat individuale
Pa informatë