Pozita Beku i djathtë
Ekipi aktual Kosova
Shtetësia
Vendlindja
Gjilan
Statistikat individuale
Pa informatë