Të premten nis seminari për planin strategjik

Të premten (nesër) nis seminari për planin strategjik të Federatës së Hendbollit të Kosovës, përkatësisht për Kornizën për Ciklin Olimpik 2018-2020. Seminari organizohet nga Komiteti Olimpik i Kosovës, i mbështetur nga Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Seminari zhvillohet gjatë tri ditëve, përkatësisht deri më 20 maj, kurse janë të parapara 26 orë. Seminari mbahet në Hotel Sirius në Prishtinë.

Në program janë tema të ndryshme që kanë të bëjnë me punën dhe funksionimin e Federatës së Hendbollit të Kosovës, si një prej federatave kryesore sportive në vend.

Në këtë kurs për administrator të sportit do të marrin pjesë 25 punëtorë të hendbollit.

Lista e pjesëmarrësve është kjo: Izet Gjinovci, Valbona Mehmeti, Muhamet Arifi, Arben Gashi, Tomor Pozhegu, Gabriell Frrokaj, Ekrem Merovci, Fatmire Basholli, Emir Tara, Flora Fejzullahu, Marigona Ukaj, Asllan Voca, Arbër Sylejmani, Flamur Salihu, Vlora Jashari, Shqipe Tahiri, Mustaf Aliu, Arben Karagja, Mehdi Neziri, Deniz Spahija, Ariana Duraku, Ekrem Elshani, Yllka Kupina, Shpresa Ramadani, Shemsa Sadiku.

Prishtinë, 18 MAJ 2018

Seminari:             PLANI STRATEGJIK PËR FHK, Korniza për Ciklin Olimpik 2018-2020

Data:                    18-20 Maj, 2018

Vendi:                  HOTEL “SIRIUS”, PRISHTINË, KOSOVË

Kohëzgjatja:       26 ORË (TRI DITË)

Organizuar nga: KOMITETI OLIMPIK I KOSOVËS

Mbështetur nga: SOLIDARITETI OLIMPIK I KON-it

Pjesëmarrës:       FEDERATA E HENDBOLLIT E KOSOVËS (FHK)

PROGRAMI

Dita e Parë, 18 Maj 2018 (13:00 – 19:00)

ORGANIZIMI I FEDERATËS SË HENBOLLIT TË KOSOVËS – (FHK)

13:00 – 13:10 Hapja dhe fjala përshëndetëse për pjesëmarrësit nga z. Besim Hasani,

                       President i KOK;

13:10 – 14:15 Intro rreth Seminarit – Znj. Elda Gjoka;

14:15 – 14:45 AMBIENTI OPERUES I FHK – Ligjërues: Besim Hasani, MEMOS 18;

14:45 – 15:00 Puna në Grupe për Ambientin Operues;

15:00 – 15:30 Pushim dreke (sendviq)

15:30 – 16:00 NATYRA E FHK – Ligjëruese: Elda GJOKA, MEMOS 9;

16:00 – 16:45 QEVERISJA E MIRË NË FHK – Ligjërues: Ibër ALAJ, MEMOS 19;

16:45 – 17:00 Puna në Grupe për Qeverisjen e mire;

17:00 – 17:15 Pushim për kafe;

17:15 – 18:00 MENAXHIMI I INFORMATAVE DHE TEKNOLOGJIA

                       INFORMATIVE E FHK – Ligjëruese, Elda GJOKA;

18:00 – 18:30 MENAXHIMI I NDRYSHIMIT NË FHK – Ligjërus Besim Hasani;

18:30 – 19:00 Puna në Grupe për Menaxhimin e ndryshimit;

Dita e Dytë, 19 Maj 2018, (09:00 – 19:00)

PLANI STRATEGJIK I FHK-së – KORNIZA PËR CIKLIN OLIMPIK 2018-2020

09:00 – 09:40 HAPI I PARË: PËRGATITJA PËR PLANIN STRATEGJIK Elda GJOKA

09:40 – 10:00 Puna në Grup për përgatitjen për Planin Strategjik – Elda, Besimi, Ibri;

10:00 – 11:00 HAPI I DYTË: DIAGNOZA E AMBIENTIT TË FHK – Besim HASANI;

11:00 – 11:30 Pushim për kafe;

11:00 – 12:15 Puna në grupe (SWOT Analiza – Mikromjedisi dhe Makromjedisi);

12:15 – 13:00 PARAMETRAT ANTROPOMETRIK TË KOSOVARËVE SIPAS

                    REGJIONEVELigjërues i ftuar: Fitim ARIFI, Kandidat për PhD;

13:00 – 14:00 Drekë pune ‐ Hotel Sirius;

14:00 – 15:00 HAPI I TRETË: VIZIONI, VLERAT dhe MISIONI I FHK – Ibër ALAJ;

15:00 – 15:45 Pushim për kafe;

15:45 – 17:00 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË FHK, Puna në grupe – Besim HASANI

17:00 – 18:30 Plani Strategjik i KO të Kosovës: Ligjerues: Besim HASANI;

18:30 – 19:00 Pyetje dhe përgjigje;

Dita e Tretë, 20 Maj 2018, (09:00 – 19:00)

PLANI STRATEGJIK I FHK PËR CIKLIN OLIMPIK 2018-2020

09:00 – 10:00 HAPI I KATËRT: PLANI I VEPRIMIT I FHK – Besim Hasani;

10:00 – 10:45 Puna në grupe për Planin e Veprimit;

10:45 – 11:15 Pushim për kafe;

11:15 – 12:00 Ligji për sponzorime dhe Rregullorja përkatëse, Shasivar Haxhijaj;

12:00 – 13:00 Infrastruktura e Sportit në Kosovë ‐ Ibër Alaj;

13:00 – 14:00 Drekë pune ‐ Hotel Sirius;

14:00 – 14:30 PARAMETRAT ANTROPOMETRIK TË KOSOVARËVE

                     DHE HENDBOLLI Ligjërues: Fitim ARIFI, Kandidat për PhD;

14:30 – 15:30 HAPI I PESTË: VLERËSIMI DHE KONTROLLI I PLANIT

                                                  STRATEGJIK TË FHK – Elda Gjoka;

15:30 – 16:00 Puna në grupe për vlerësimin dhe kontrollin e Planit Strategjik të FHK;

16:00 – 16:30 Pushim për kafe;

16:30 – 17:15 Raste studimore për vlerësimin dhe kontrollin;

17:15 – 18:00 Metodologjia UMAP – Prezantim: Besim Hasani – Ibër Alaj;

18:00 – 18:55 Vlerësimi i kursit nga pjesëmarrësit dhe shpërndarja e Çertifikatave;

18:55 – 19:00 Mbyllja e Kursit nga administratorët sportiv të FHK-së.

Lajme tjera